Van Riezen & Partners bureau voor planologie & planontwikkeling bv

Onderzoeken uitvoerbaarheid

Op grond van artikel 3.1.6 Bro dient in de toelichting van het bestemmingsplan inzicht te worden gegeven in de uitvoerbaarheid van het plan. De uitvoerbaarheid van het plan heeft zowel maatschappelijke, financiƫle, verkeerstechnische als milieukundige aspecten. De juridische houdbaarheid van een bestemmingsplan bij de Raad van State wordt vaak op juist deze onderwerpen op de proef gesteld. Van Riezen & Partners besteedt bij het maken van een bestemmingsplan ruime aandacht aan deze uitvoerbaarheidaspecten.

Op milieukundig gebied moet op grond van diverse wet- en regelgeving in het kader van het bestemmingsplan onderzoek worden verricht, zoals luchtkwaliteit, externe veiligheid, flora en fauna, cultuurhistorie en archeologie. De vereisten die wetgeving en jurisprudentie aan deze onderzoeken stellen wordt door ons nauwlettend gevolgd en toegepast. Daardoor kunnen wij de uitvoering van deze onderzoeken gericht organiseren en aansturen. Wij kunnen daarbij terugvallen op een breed netwerk van onderzoeksbureaus en adviseurs. Op deze wijze zijn de onderzoeken goed toepasbaar in de planologische procedure en blijven bestemmingsplannen in de procedure in stand.