Van Riezen & Partners bureau voor planologie & planontwikkeling bv

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - DNR 2011

Bij opdrachten van Van Riezen & Partners zijn de algemene voorwaarden van toepassing die zijn vastgelegd in de De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur. De DNR 2011 kunt u downloaden via deze link.