Van Riezen & Partners bureau voor planologie & planontwikkeling bv

Voorbeelden

Willemsoord - Gemeente Den Helder (2009)

Voor de uitbreiding van het entertainmentcluster werd verwacht dat het aantal bezoekers na de wijziging van dit cluster groter zou zijn dan 250.000 bezoekers per jaar. In opdracht van de gemeente is de MER beoordelingsnotitie door ons bureau opgesteld en het benodigde onderzoek aangestuurd.

Noorderpark - Stadsdeel Amsterdam Noord (2008)

Het voornemen van samenvoeging van de parken Florapark en het Volewijkspark tot het Noorderpark leidde naar verwachting tot meer dan 250.000 bezoekers per jaar. Van Riezen & Partners heeft naast het bestemmingsplan de MER-beoordelingsnotitie gemaakt en het milieutechnisch onderzoek georganiseerd en beoordeeld.

Endemol - Gemeente Ouder-Amstel (2008)

Voor een nieuw complex aan de Holterbergweg in Zuid-Oost/Ouder-Amstel met in totaal circa 32.000 vierkante meter kantoren en studios moest worden onderzocht of het een stadsproject in het kader van het Besluit MER 1994 was.

naar boven