Van Riezen & Partners bureau voor planologie & planontwikkeling bv

Planontwikkeling

Het succesvol ontwikkelen van een gebied of project vergt inzicht in de uitgangspunten en randvoorwaarden die ter plaatse gelden. Deze kunnen voortvloeien uit wet- en regelgeving, beleid of uit standpunten dan wel wensen van partijen die betrokken zijn in het planproces. De set aan randvoorwaarden en uitgangspunten moet als basis dienen voor het ontwikkelen van een plan en tijdens het planproces worden bewaakt. Daardoor blijven de uitgangspunten helder boven tafel of kan op goede gronden tijdens het ontwikkelingsproces een keuze worden gemaakt om een uitgangspunt alsnog te wijzigen.

Van Riezen & Partners verzorgt voor zowel overheid als marktpartijen analyses van lopende of niet lopende projecten en adviseert in te volgen stappen en procedures. Van Riezen & Partners begeleidt of treedt op namens partijen in het planproces om te komen tot een uitvoerbaar en succesvol project.