Van Riezen & Partners bureau voor planologie & planontwikkeling bv

Voorbeelden

Bestemmingsplan Indische Buurt en Flevopark - Stadsdeel Oost (2010)

Door middel van het bestemmingsplan Indische Buurt en Flevopark wordt op een aantal plekken in de buurt horeca toegevoegd. Van Riezen & Partners heeft een planschade analyse opgesteld waarin de effecten van de nieuwe horeca (ten opzichte van hetgeen op grond van het geldende bestemmingsplan is toegestaan) kunnen zijn op de omgeving.

Woningbouwproject Rietvelden (Wormerveer) - Parteon (2008)

Voor de nieuwe wijk Rietvelden in het tussengebied tussen Wormerveer en Krommenie in het gebied Watering West is een planschade-analyse opgesteld.

Zeewaarts Keetberglaan (Velsen) - Woningbedrijf Velsen (2008)

In het kader van de planologische procedure voor de realisatie van drie woongebouwen met in totaal 100 appartementen is een analyse gemaakt van eventuele planschade.

Vier locaties te Bergen (NH) - Kennemer Wonen (2008)

Voor vier locaties in de gemeente Bergen is een risico-analyse planschade uitgevoerd. Op de betreffende locaties werden eengezinswoningen of appartementen gebouwd, in een aantal gevallen ter vervanging van bestaande bebouwing. De effecten van de nieuwbouw op het onder meer het uitzicht en de privacy zijn in kaart gebracht. Ook is door middel van een bezonningsstudie onderzocht wat de effecten zijn op de bezonning van omliggende panden en tuinen.

naar boven