Van Riezen & Partners bureau voor planologie & planontwikkeling bv

Projectmanagement

Het aansturen van het proces in een complex ruimtelijke ordeningsproject vergt van de projectmanager naast leidinggevende kwaliteiten in onze visie ook de nodige inhoudelijke kennis. Ontbreekt deze inhoudelijke kennis dan kan de manager als verantwoordelijke voor het planproces onvoldoende inschatten welke gevolgen kunnen voortkomen uit de door de diverse vakinhoudelijke specialisten naar voren te brengen input. Onze projectmanagers beschikken dus over de benodigde inhoudelijke bagage en zijn mede daardoor in staat het een planproces als geheel te overzien, te structureren en te sturen.

Het bewaken van met elkaar vast te stellen uitgangspunten vormt de basis voor de aansturing. Afwijken van een uitgangspunt kan gaandeweg noodzakelijk blijken maar gebeurt alleen als bewuste keuze waarbij de juiste partijen worden betrokken.

In de praktijk leidt onze werkwijze tot een kwalitatief goed planproces dat resulteert in goede plannen met tevreden partijen en opdrachtgevers.